โปรแกรมหน้าร้าน
Bplus MINI POS

โปรแกรมขายหน้าร้าน Business Plus mini POS รุ่นน้องธงฟ้า

คุณสมบัติ

ระบบขายหน้าร้านพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกที่ต้องการ
เริ่มต้นธุรกิจและต้องการเครื่องมือช่วยขายที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
07-919x1024_optimized
AW03

กระบวนการขาย

– ใช้งานผ่านแท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส
– พร้อมขายได้ทันที มีข้อมูลสินค้าเริ่มต้นให้ประมาณ 10000 รายการ
– ขายสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดได้
– สามารถบันทึกรับเงิน ทอนเงิน และนำส่งเงินของแคชเชียร์
– ชำระสินค้าได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับประเภทการชำระ ได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในบิลเดียวกัน
– พิมพ์สรุปยอดขายประจำวัน

การซื้อและจัดการสินค้า

– รองรับเอกสารซื้อสด และส่งคืนสด
– สามารถเพิ่มสินค้าแต่ละชนิดได้ไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด
– สามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้

AW04

ครบ จบ
ทุกรายงาน

รายงานยอดขาย
และยอดชำระ
รายงานสรุปจำนวน
สินค้าขายรายวัน
รายงานสรุป
สินค้าคงเหลือ
รายงาน
วิเคราะห์การขาย
รายงานรายละเอียด
รับชำระตามเอกสาร
รายงานจัดอันดับ
ยอดขายที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โปรแกรมหน้าร้าน
Bplus MINI POS

ฟีเจอร์การใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน

iconM05

ราคาสินค้าและจำนวนแม่นยำ
ไม่ต้องจำราคาขาย คนในครอบครัว
ช่วยขายได้ไม่ยุ่งยาก

iconM01

ทอนเงินได้ถูกต้อง
โปรแกรมคำนวณเงินทอนให้ทันที
ไม่ต้องเสียเวลากดเครื่องคิดเลข

iconM02

ตรวจสอบยอดขายรายวัน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ด้วยรายงานการขายประจำวัน

iconM04

รายงานสรุปสินค้าคงเหลือในคลัง
พร้อมทุนจริงสามารถตรวจสอบสินค้า
คงเหลือในคลังได้ทุกวันเพื่อนำข้อมูล
ไปวางแผนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ

iconM03

ตรวจสอบยอดชำระจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐได้ง่าย และเร็วกว่าบวก
ยอดจากสลิปที่รูดทั้งวัน

โปรแกรมขายของหน้าร้าน Business Plus เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกขนาดย่อม ที่ยังไม่มีระบบจัดการร้านค้าเข้ามาช่วยในเรื่องของการขาp การซื้อสินค้าและดูสต๊อกคงเหลือในคลัง Business plus mini POS รุ่นน้องธงฟ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในร้านให้ดีขึ้น

ระบบขายหน้าร้าน POS Mini รุ่นธงฟ้า

โปรแกรมหน้าร้าน
Bplus MINI POS

ราคา 26,750 ฿