โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้านสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบนการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการทำบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้โดยโปรแกรมExpress รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียว

คุณสมบัติ
โปรแกรมบัญชี Express

ตัวช่วยนักบัญชี ไม่ใช่มืออาชีพ
ก็ทำบัญชีได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
ด้วยการทำงานของ 12 ระบบ
บัญชีครบจบในโปรแกรมเดียว

ART01

ใช้งานง่ายจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด

1. โปรแกรมสามารถทำงานได้กับระบบWindows ทุกเวอร์ชั่น ความเสถียรขึ้นอยู่กับระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้า
2. เพียงแค่บันทึกข้อมูลระบบก็จะประมวลผลอัตโนมัติ
3. มาพร้อมระบบบัญชีถึง 12 ระบบหลัก
4. รองรับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

จัดการทุกปัญหาของคลังสินค้า

1. โปรแกรมสามารถทำงานได้กับระบบWindows ทุกเวอร์ชั่น ความเสถียรขึ้นอยู่กับระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้า
2. เพียงแค่บันทึกข้อมูลระบบก็จะประมวลผลอัตโนมัติ
3. มาพร้อมระบบบัญชีถึง 12 ระบบหลัก
4. รองรับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอัจฉริยะ

1. โปรแกรมสามารถทำงานได้กับระบบWindows ทุกเวอร์ชั่น ความเสถียรขึ้นอยู่กับระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้า
2. เพียงแค่บันทึกข้อมูลระบบก็จะประมวลผลอัตโนมัติ
3. มาพร้อมระบบบัญชีถึง 12 ระบบหลัก
4. รองรับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

รายงานเช็ครับ-จ่าย
เรียงตามวันที่เช็ค

รายงานสินค้าและ
วัตถุดิบแยกคลัง

รายงานรับ-จ่าย
สินค้าแยก
ตามแผนกเอกสาร

รายงาน
สมุดรายวัน

รายงานสรุป
ยอดขายเงินเชื่อ

รายงานการจัด
อันดับยอดขาย

รายงาน
สรุปยอดขาย

รายงานประวัติ
การซื้อ-ขาย
แยกตามสินค้า

การทำงานของ 12 ระบบ

ครบวงจรบัญชี

ระบบดูแลจัดซื้อสินค้าและรับสินค้า

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบสามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ กาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

สามารถบันทีกรายได้ทั้งจากการขายสินค้าและรายได้อื่นๆ และสามารถออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับกาษี

ระบบควบคุมเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจากการสั่งซื้อสินค้าและรายจ่ายอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถเรียกดูยอดบิลที่ค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละรายได้ และ ออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบรับวางบิล ใบจ่ายบิล ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า ใบเพิ่มหนี้

ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย

บันทีกการขายสินค้าและกรจองสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วางเงินมัดจำล่วงหน้า สินค้ามีของแถม หรือมีส่วนลดทุกแบบ เป็นต้น มีระบบรองรับการทำแบบฟอร์มใบเสนอราคา บิลเงินสด ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า และระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการขาย สินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อราคาทุน วงเงินที่อนุมัติ

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

กำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง สอบถามยอดคงเหลือของสินค้าในคลังได้ตลอด เก็บข้อมูลประเภทสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ สินค้าบริการ เป็นต้น มีระบบควบคุม การตรวจนับสินค้าในคลังได้สะดวกและแม่นยำ มีระบบรองรับ การขายสินค้าประเภทชุดและสินค้ากลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราปกติ

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

รองรับการรับชำระและจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบแจ้งเตือนเช็คเมื่อถึงกำหนดนำฝากสามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็คแทนการเขียนมือ เก็บประวัติเช็คคืน สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บันทึกการซื้อขายสินค้าได้ทั้งแบบราคารวมและราคาแยกภาษีสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย มูลค่าฐานภาษีมีข้อมูลครบถ้วนในการกรอก ภ.พ.30 / ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 และพิมพ์รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบบัญชีแยกประเภท

รองรับการทำบัญชีแยกประเภททั้ง 5 เล่ม ข้อมูลจากการใช้งานในแต่ละระบบของโปรแกรมจะถูกส่งมาบันทึกแยกประเภทบัญชีโดยอัตโนมัติ

ระบบสินทรัพย์ถาวร

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการคิดค่าเสื่อมของราคาสินทรัพย์สามารถทำได้ทั้งรายเดือนและรายปี

ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า

สามารถจำแนกรูปแบบการเก็บประวัติและสรุปยอดขายตามหมวดหมูได้ตามความต้องการ

ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

สามารถจำแนกประวัติและสรุปยอดการซื้อตามหมวดหมูได้ตามความต้องการ

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยและสิทธิในการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ เช่น สามาถจำแนกพนักงานหรือผู้จัดการ เป็นต้นและยังเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละรายสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ

"ทำบัญชีให้เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรม EXPRESS"

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจร
ของกระบวนการทำบัญชีแม้ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมได้ โดยโปรแกsม Express ได้รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบ
ในโปรแกรมเดียวเพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลการซื้อขายเท่านั้น
โปรแกรมจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่กี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติและสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของรายงานได้ทันที

เปรียบเทียบ รุ่นของโปรแกรม

ครบวงจรบัญชี

Single

Thai

สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

Single

Thai - Eng

สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

Lan

Thai

สำหรับใช้งานหลายเครื่อง

Lan

Thai - Eng

สำหรับใช้งานหลายเครื่อง

Previous
Next

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้านสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบนการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการทำบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้โดยโปรแกรมExpress รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียว

ราคา 20,330 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทย

ราคา 28,890 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

ราคา 33,170 ฿

* ไม่จำกัดจำนวน เครื่อง
* ภาษาไทย

ราคา 41,730 ฿

* ไม่จำกัดจำนวน เครื่อง
* ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

สิทธิพิเศษ!! เมื่อซื้อโปรแกรม Express
กับเรา

  • อบรมกับบริษัท Express ฟรี 2 ที่นั่ง
  • อบรมกับบริษัทAllied ฟรีอีก 2 ที่นั่ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมบัญชีมากกว่า 20 ปี
  • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
  • บริการติดตั้งผ่านออนไลน์ทั่วประเทศ
  • ติดตั้งนอกสถานที่ฟรี ใน จ.เมือง จ.ขอนแก่น (นอกพื้นที่มีค่ใช้จ่ายตามระยะทาง)

สินค้าและบริการของเรา