คุณกำลังประสบปัญหา

กับ งานบุคคล อยู่รึเปล่า ?

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย
โปรแกรมบริหารเงินเดือน
ที่เจ้าของกิจการสมัยใหม่ส่วนใหญ่เลือกใช้งาน

จ่ายเงินเดือน
ไม่ตรงเวลา

นำส่งเงินประกันสังคม
ให้พนักงานไม่ครบ

คำนวณรายได้
พนักงานไม่ถูกต้อง
และใช้เวลานาน

เสียเวลาในการจดบันทึกเวลา
เข้า – ออกงาน

เอกสารตกหล่น
ไม่ครบถ้วน

พนักงานเยอะจนดูแล
ไม่ได้ยากต่อจัดการ

โปรแกรมเงินเดือน คืออะไร ?

โปรแกรมเงินเดือน payroll หรือเรียกง่ายๆว่า
โปรแกรมจ่ายเงินเดือน เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงเวลา การคำนวณภาษี
และการส่งประกันสังคม จนไปถึงถึงการดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงานอย่างทั่วถึง

โปรแกรมเงินเดือน payroll
โปรแกรมเงินเดือน payroll

โปรแกรมเงินเดือน คืออะไร ?

โปรแกรมเงินเดือน payroll หรือเรียกง่ายๆว่า โปรแกรมจ่ายเงินเดือน เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการ จ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงเวลา การคำนวณภาษี และการส่งประกันสังคม จนไปถึงถึงการดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงานอย่างทั่วถึง

โปรแกรมบัญชีช่วยแก้ปัญหายังไง ?

โปรแกรมเงินเดือน payroll จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้สะดวกและรวดเร็ว เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการคำนวณรายได้ของพนักงานทุกรูปแบบโดยอัตโนมัติ รวมถึงการคำนวณภาษีและนำส่งประกันสังคมอย่างถูกต้อง

ทำไมต้องใช้โปรแกรมเงินเดือน ?

เพราะ โปรแกรมเงินเดือน  เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในระบบธุรกิจของคุณที่ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย การอนุมัติและฟอร์มเอกสารต่างๆที่ต้องนำส่งสรรพากร กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 

การเลือกโปรแกรมเงินเดือนให้เหมาะกับธุรกิจ ?

โปรแกรมเงินเดือน payroll เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการมีตัวช่วยในการบริหารงานบุคคลและงานบัญชี เพราะโปรแกรมจะช่วยคำนวณรายได้และภาษีของพนักงานโดยอัติโนมัติ ลดขั้นตอนในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนสำหรับโปรแกรมของเราที่คอยสนับสนุน คือ Business Plus Payroll และ Easy Acc Payroll

โปรแกรมเงินเดือนช่วยแก้ปัญหายังไง ?

โปรแกรมเงินเดือน payroll จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้สะดวกและรวดเร็ว เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการคำนวณรายได้ของพนักงานทุกรูปแบบโดยอัตโนมัติ รวมถึงการคำนวณภาษีและนำส่งประกันสังคมอย่างถูกต้อง

ทำไมต้องใช้โปรแกรมเงินเดือนจากเรา ?

เพราะ โปรแกรมเงินเดือน  เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในระบบธุรกิจของคุณที่ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย การอนุมัติและฟอร์มเอกสารต่างๆที่ต้องนำส่งสรรพากร กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 

การเลือกโปรแกรมเงินเดือนให้เหมาะกับธุรกิจ ?

โปรแกรมเงินเดือน payroll เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการมีตัวช่วยในการบริหารงานบุคคลและงานบัญชี เพราะโปรแกรมจะช่วยคำนวณรายได้และภาษีของพนักงานโดยอัติโนมัติ ลดขั้นตอนในการทำงานและป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนสำหรับโปรแกรมของเราที่คอยสนับสนุน คือ Business Plus Payroll และ Easy Acc Payroll

โปรแกรมเงินเดือนที่เราแนะนำ

โปรแกรมเงินเดือนของเรา​

บริการ เพิ่มเติมจากเรา

  • ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการขายฟรี
  • ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • บริการติดตั้งออนไลน์ฟรี ทั่วประเทศ
  • มีการสอนการใช้โปรแกรมเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเรา

บริการ เพิ่มเติมจากเรา

  • ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการขาย
  • ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • บริการติดตั้งออนไลน์ฟรี ทั่วประเทศ
  • มีการสอนการใช้โปรแกรมเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเรา