โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc

โปรแกรมเงินเดือน EASY ACC Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยการคำนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ

฿9,630.00฿14,980.00

โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยการคำนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ ใช้ได้ทั้งการจ่ายเงินรายเดือน ราย 15 วัน รายอาทิตย์ หรือมีการจ่ายเงินมากกว่า 1 รูปแบบ (มีพนักงานรายเดือนและราย 15 วันอยู่ในกิจการเดียวกัน) รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือนมีทั้งเอกสารภายใน และ ทำให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ ใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ภงด.1 ประกันสังคม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นนำส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียว หรือบนระบบ Lan ซึ่งเรามั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

รูปแบบใหม่ของโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง

 • โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc Payroll ช่วยลดภาระในการคำนวณ รายได้ รายการหัก ของพนักงาน อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรือ รายอาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 • สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร หลังคำนวณเงินได้ของพนักงานเสร็จ สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบ ข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด และใช้นำส่งได้ทันที พร้อมพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ให้กับพนักงาน 
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา

ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ด้วยการคำนวณภาษีแบบ อัตโนมัติ

 • การทำงานของโปรแกรมเงินเดือน EASY ACC Payroll เป็นแบบ INTERACTIVE กล่าวคือ หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันที โดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใด จนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบ ของรายงานและใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ที่แตกต่างกันได้
 • รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้โดยไม่มีข้อจำกัด พร้อมระบบสำรองข้อมูล (Backup) ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ นำข้อมูลกลับมาลงใหม่ (Restore) ได้อย่างสะดวก

รองรับการคำนวนภาษีตามประกาศกรมสรรพากรปีล่าสุด

 • หลังจากบันทึกรายการ สามารถจัดพิมพ์แบบยื่นและรายงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1 สปส.1-10 หรือ แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ ที่ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2557 และปรับเปลี่ยนค่ากำหนดได้เมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางอัตราภาษี รวมไปถึงค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วย 
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น ทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงาน รายการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในโปรแกรมก็ได้จัดเตรียมรายงานเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของโปรแกรมเงินเดือนที่จะช่วยลดภาระในการจัดทำรายงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

การทำงานในรูปแบบกราฟฟิค สวยงาม ชัดเจน ใช้งานง่าย

 • ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ PULLDOWN MENU ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรมได้จัดเรียงลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ ยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ยังไม่มีการปิดรายการสิ้นเดือน
 • ทุกส่วนแสดงผลแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงาน ระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP สมบูรณ์แบบให้ท่านนำโปรแกรมไปใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น

พร้อมใช้งานทันที ด้วย ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 

 • โปรแกรมเงินเดือน Easy ACC Payroll ได้จัดเตรียมรูปแบบการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้เลือกใช้งานไว้ 2 รูปแบบ คือ พิมพ์ลงกระดาษธรรมดา เป็นการพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ลงกระดาษ A4 ทั่วไป สามารถใช้เครื่องพิมพ์ทุกประเภทในการจัดพิมพ์ อาทิ DOT Matrix, Inkjet, Laser เป็นต้น และ การพิมพ์ลงใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 
 • ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP)  ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้นี้ เป็นแบบฟอร์มที่ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบไว้ มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ ซองเงินเดือน (Enclose) แบบ 3 ชั้น และ แบบฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนแบบ 2 ชั้น กล่องละ 500 ชุด 

คุณสมบัติ

 • ใช้งานได้ครอบคลุมงวดการจ่ายเงิน ทุกรูปแบบ

โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำไปใช้ และถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด EASY-ACC Payroll รองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง PAYSLIP และรายงานแบบยื่นต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก. ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สปส.1-10 ฯลฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

 • มีระบบสร้างรายการเงินเดือนและค่าแรงอัตโนมัติ

ทําให้สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคน โดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ

 • ลดเวลาในการคำนวณเงินเดือน / ค่าแรง รวมถึงรายการหักต่างๆ

ในคำนวณเงินเดือนหรือค่าแรง ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมไปจนถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก จากพนักงาน 200 คนใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า 30 วินาที

 • คำนวนภาษีได้ทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกภาษีให้ตลอดไป หรือออกให้ครั้งเดียว รวมถึงคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งแบบคูณ 12 หรือแบบสะสม (โปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีฯ ตลอดทั้งปีเพื่อคำนวณภาษีให้ลงตัวพอดีในเดือนสุดท้ายของปี)

 • สร้าง แก้ไข กำหนดเงื่อนไขประเภทรายได้และรายการหักเพิ่มเติมได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้มีการจัดเตรียมประเภทของรายได้ และรายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไป แต่ในกรณีที่ค่าดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการคิดคำนวณเงินเดือนค่าแรงของกิจการ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เอง ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมคำนวณรายได้ และรายการหักได้ตรงตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้

 • เก็บบันทึกการขาด-ลา-มาสาย

แต่ละเดือน และตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเก็บเป็นประวัติการทำงาน ของพนักงานแล้ว ถ้าเป็นการบันทึกการขาดงาน หรือ กรณีที่กำหนดจำนวนวัน ที่อนุญาตให้ลาหยุดงานไว้ และ ถ้าพนักงานลาหยุดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะหักวันขาด หรือลาเกินกำหนดนี้ ออกจากจำนวนวันทำงานปกติให้ ตอนที่บันทึกรายการประจำวัน หรือคำนวณรายได้อัตโนมัติให้ด้วย

 • ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของทางราชการได้ทันทีในโปรแกรม

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของทางราชการ อาทิ ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดภายในโปรแกรมได้ทันทีกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของรายได้ตามมาตราทวิ 40 เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ระบบการสร้างรายการแบบอัตโนมัติ

สามารถกำหนดจำนวนงวดที่จะหัก หรือจ่ายให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการเงินกู้ ให้หักจากรายได้ของพนักงานทุกๆ งวดการจ่ายครั้งละ 500 บาทเป็นจำนวน 5 งวดเป็นต้น ทั้งยังสามารถกำหนดรายได้ประจำให้พนักงานแต่ละคนได้ โดยจะสร้างรายการให้ทันที เมื่อสั่งคำนวณแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

 • แก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปรายงานได้ ตามความต้องการ
 • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
 • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน
 • กำหนดวิธีการคำนวณ ได้หลายรูปแบบ

กำหนดวิธีการคำนวณภาษี และเงินประกันสังคมได้หลายรูปแบบ เช่น คำนวณภาษีเฉพาะรายได้จากเงินเดือนค่าแรง ไม่รวมรายได้ประจำ คำนวณภาษีเฉพาะงวดการจ่ายสุดท้ายของเดือน คำนวณภาษีเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้เข้ากับกิจการของท่านได้ทุกกรณี

 • รองรับการจ่ายเงินพนักงาน ผ่านธนาคารได้ ทุกธนาคาร

สามารถที่จะนำข้อมูลเงินเดือนส่งออกมา ตามรูปแบบที่แต่ละธนาคาร ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานได้ รองรับเข้ากับได้ทุกระบบ การจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคาร ได้ทุกธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารศรีนคร ธนาคารรัตนสิน ฯลฯ

 • นำข้อมูล ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ยื่นด้วยสื่อ กับ กรมสรรพากรได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้ออกแบบมาให้สามารถ นำข้อมูลยื่นด้วยสื่อบันทึก ได้แก่ กองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนประกันสังคม แบบยื่น ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด 1 และ ภ.ง.ด.1ก อีกทั้งยังนำข้อมูลยื่นด้วยสือบันทึก ในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมสรรพากรได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

 • โอนข้อมูลเงินเดือนไปยังโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมในชุดของ EASY-ACC ทุกโปรแกรม ได้ออกแบบมา ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะ การโอนข้อมูล ไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปผลประกอบการ ของกิจการ เพียงถ้ามีโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพียงระบุชื่อไดเร็คทอรี่ แฟ้มข้อมูลของ โปรแกรมบัญชีแยกประเภทลงไปเท่านั้น โปรแกรมจะทำการโอนข้อมูล ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกรายการโอนข้อมูล

 • ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอ

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll จะสามารถให้คุณเริ่มใช้งาน โปรแกรมเงินเดือนเมื่อใด ก็ได้ ตามที่ต้องการ ไม่ต้องรอ และ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น เพียง 5 ขั้นตอนนี้ 1. ปิดงวดเดือนที่ผ่านมา 2. เพิ่มรหัสพนักงาน 3. บันทึกรายได้สะสม 4. บันทึกรายการหักสะสม 5. เริ่มใช้งานเดือนปัจจุบันตามปกติ

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024×768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc ได้ที่

โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc

วิธีการสั่งซื้อสินค้าของ Allied
 1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการใส่ในตะกร้าสินค้า
 2. กดที่ตะกร้า เลือก สั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจำท่านไปหน้ากรอกข้อมูลจัดส่งของท่าน
 3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพาท่านไปหน้าชำระเงิน
 5. โปรดเลือกช่องทางการชำระเงิน และทำการชำระเงิน (*หากท่านเลือกการชำระเงินแบบโอน ท่านจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้เราทราบ โดยเข้าไปที่หน้า “แจ้งชำระเงิน“)
 6. ตรวจสอบเลขพัสดุผ่านอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในหน้า รายละเอียดข้อมูลที่ท่านกรอก

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

จำนวน user

1 user, 10 user

Brand

Easy Acc