fbpx

โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc

฿9,630.00฿14,980.00

โปรแกรมเงินเดือน EASY ACC Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยการคำนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยการคำนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ ใช้ได้ทั้งการจ่ายเงินรายเดือน ราย 15 วัน รายอาทิตย์ หรือมีการจ่ายเงินมากกว่า 1 รูปแบบ (มีพนักงานรายเดือนและราย 15 วันอยู่ในกิจการเดียวกัน) รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือนมีทั้งเอกสารภายใน และทำให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ ใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ภงด.1 ประกันสังคม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นนำส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียว หรือบนระบบ Lan ซึ่งเรามั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

รูปแบบใหม่ของโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง

 • โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc Payroll ช่วยลดภาระในการคำนวณ รายได้ รายการหัก ของพนักงาน อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรือ รายอาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 • สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร หลังคำนวณเงินได้ของพนักงานเสร็จ สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด และใช้นำส่งได้ทันที พร้อมพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ให้กับพนักงาน 
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา

ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ด้วยการคำนวณภาษีแบบอัตโนมัติ

 • การทำงานของโปรแกรมเงินเดือน EASY ACC Payroll เป็นแบบ INTERACTIVE กล่าวคือ หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันที โดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใด จนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบ ของรายงานและใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ที่แตกต่างกันได้
 • รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้โดยไม่มีข้อจำกัด พร้อมระบบสำรองข้อมูล (Backup) ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ นำข้อมูลกลับมาลงใหม่ (Restore) ได้อย่างสะดวก

รองรับการคำนวนภาษีตามประกาศกรมสรรพากรปีล่าสุด

 • หลังจากบันทึกรายการ สามารถจัดพิมพ์แบบยื่นและรายงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1 สปส.1-10 หรือ แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ ที่ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2557 และปรับเปลี่ยนค่ากำหนดได้เมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางอัตราภาษี รวมไปถึงค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วย 
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น ทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงาน รายการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในโปรแกรมก็ได้จัดเตรียมรายงานเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของโปรแกรมเงินเดือนที่จะช่วยลดภาระในการจัดทำรายงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

การทำงานในรูปแบบกราฟฟิค สวยงาม ชัดเจน ใช้งานง่าย

 • ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ PULLDOWN MENU ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรมได้จัดเรียงลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ ยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ยังไม่มีการปิดรายการสิ้นเดือน
 • ทุกส่วนแสดงผลแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงาน ระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP สมบูรณ์แบบให้ท่านนำโปรแกรมไปใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น

พร้อมใช้งานทันที ด้วย ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 

 • โปรแกรมเงินเดือน Easy ACC Payroll ได้จัดเตรียมรูปแบบการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้เลือกใช้งานไว้ 2 รูปแบบ คือ พิมพ์ลงกระดาษธรรมดา เป็นการพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ลงกระดาษ A4 ทั่วไป สามารถใช้เครื่องพิมพ์ทุกประเภทในการจัดพิมพ์ อาทิ DOT Matrix, Inkjet, Laser เป็นต้น และ การพิมพ์ลงใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 
 • ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP)  ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้นี้ เป็นแบบฟอร์มที่ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบไว้ มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ ซองเงินเดือน (Enclose) แบบ 3 ชั้น และ แบบฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนแบบ 2 ชั้น กล่องละ 500 ชุด 

คุณสมบัติ

 • ใช้งานได้ครอบคลุมงวดการจ่ายเงินทุกรูปแบบ

โปรแกรมเงินเดือน Easy Acc Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำไปใช้ และถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด EASY-ACC Payroll รองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง PAYSLIP และรายงานแบบยื่นต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก. ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สปส.1-10 ฯลฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

 • มีระบบสร้างรายการเงินเดือนและค่าแรงอัตโนมัติ

ทําให้สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคน โดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ

 • ลดเวลาในการคำนวณเงินเดือน / ค่าแรง รวมถึงรายการหักต่างๆ

ในคำนวณเงินเดือนหรือค่าแรง ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมไปจนถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก จากพนักงาน 200 คนใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า 30 วินาที

 • คำนวนภาษีได้ทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกภาษีให้ตลอดไป หรือออกให้ครั้งเดียว รวมถึงคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งแบบคูณ 12 หรือแบบสะสม (โปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีฯ ตลอดทั้งปีเพื่อคำนวณภาษีให้ลงตัวพอดีในเดือนสุดท้ายของปี)

 • สร้าง แก้ไข กำหนดเงื่อนไขประเภทรายได้และรายการหักเพิ่มเติมได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้มีการจัดเตรียมประเภทของรายได้ และรายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไป แต่ในกรณีที่ค่าดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการคิดคำนวณเงินเดือนค่าแรงของกิจการ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เอง ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมคำนวณรายได้ และรายการหักได้ตรงตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้

 • เก็บบันทึกการขาด-ลา-มาสาย

แต่ละเดือน และตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเก็บเป็นประวัติการทำงาน ของพนักงานแล้ว ถ้าเป็นการบันทึกการขาดงาน หรือ กรณีที่กำหนดจำนวนวัน ที่อนุญาตให้ลาหยุดงานไว้ และ ถ้าพนักงานลาหยุดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะหักวันขาด หรือลาเกินกำหนดนี้ ออกจากจำนวนวันทำงานปกติให้ ตอนที่บันทึกรายการประจำวัน หรือคำนวณรายได้อัตโนมัติให้ด้วย

 • ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของทางราชการได้ทันทีในโปรแกรม

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของทางราชการ อาทิ ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดภายในโปรแกรมได้ทันทีกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของรายได้ตามมาตราทวิ 40 เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ระบบการสร้างรายการแบบอัตโนมัติ

สามารถกำหนดจำนวนงวดที่จะหัก หรือจ่ายให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการเงินกู้ ให้หักจากรายได้ของพนักงานทุกๆ งวดการจ่ายครั้งละ 500 บาทเป็นจำนวน 5 งวดเป็นต้น ทั้งยังสามารถกำหนดรายได้ประจำให้พนักงานแต่ละคนได้ โดยจะสร้างรายการให้ทันที เมื่อสั่งคำนวณแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

 • แก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปรายงานได้ตามความต้องการ
 • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
 • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน
 • กำหนดวิธีการคำนวณได้หลายรูปแบบ

กำหนดวิธีการคำนวณภาษี และเงินประกันสังคมได้หลายรูปแบบ เช่น คำนวณภาษีเฉพาะรายได้จากเงินเดือนค่าแรง ไม่รวมรายได้ประจำ คำนวณภาษีเฉพาะงวดการจ่ายสุดท้ายของเดือน คำนวณภาษีเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้เข้ากับกิจการของท่านได้ทุกกรณี

 • รองรับการจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร

สามารถที่จะนำข้อมูลเงินเดือนส่งออกมา ตามรูปแบบที่แต่ละธนาคาร ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานได้ รองรับเข้ากับได้ทุกระบบ การจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคาร ได้ทุกธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารศรีนคร ธนาคารรัตนสิน ฯลฯ

 • นำข้อมูล ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ยื่นด้วยสื่อกับกรมสรรพากรได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้ออกแบบมาให้สามารถ นำข้อมูลยื่นด้วยสื่อบันทึก ได้แก่ กองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนประกันสังคม แบบยื่น ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด 1 และ ภ.ง.ด.1ก อีกทั้งยังนำข้อมูลยื่นด้วยสือบันทึก ในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมสรรพากรได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

 • โอนข้อมูลเงินเดือนไปยังโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมในชุดของ EASY-ACC ทุกโปรแกรม ได้ออกแบบมา ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะ การโอนข้อมูล ไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปผลประกอบการ ของกิจการ เพียงถ้ามีโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพียงระบุชื่อไดเร็คทอรี่แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมบัญชีแยกประเภทลงไปเท่านั้น โปรแกรมจะทำการโอนข้อมูล ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกรายการโอนข้อมูล

 • ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอ

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll จะสามารถให้คุณเริ่มใช้งานโปรแกรมเงินเดือนเมื่อใดก็ได้ ตามที่ต้องการ ไม่ต้องรอ และช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น เพียง 5 ขั้นตอนนี้ 1. ปิดงวดเดือนที่ผ่านมา 2. เพิ่มรหัสพนักงาน 3. บันทึกรายได้สะสม 4. บันทึกรายการหักสะสม 5. เริ่มใช้งานเดือนปัจจุบันตามปกติ

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024×768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

Brand

Easy Acc

จำนวนเครื่อง

1 เครื่อง, 10 เครื่อง

error: Content is protected !!