fbpx
Sale!

คอร์สเรียนโปรแกรมบัญชี Express

฿2,500.00 ฿2,000.00

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานตัวโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการกำหนดค่าต่างๆในตัวโปรแกรมบัญชี และวิธีตรวจสอบความถูกต้องในการทำบัญชี เพื่อใช้งานตัวโปรแกรมบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รหัสสินค้า: EX-TN-01 หมวดหมู่: ,

ตารางเรียนโปรแกรมบัญชี Express ตารางเรียนโปรแกรมบัญชี Express ตารางเรียนโปรแกรมบัญชี Express ตารางเรียนโปรแกรมบัญชี Express

คอร์สเรียนโปรแกรมบัญชี Express สำหรับมือใหม่ เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานตัวโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการกำหนดค่าต่างๆในตัวโปรแกรมบัญชี และวิธีตรวจสอบความถูกต้องในการทำบัญชี เพื่อใช้งานตัวโปรแกรมบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กำหนดการอบรม จำนวน วัน เวลา 09.00-16.30 น.

วันที่ 1

 • 09.00 – 12.00 การ SET UP ระบบ
  • การกำหนดบริษัทใหม่
  • การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ , รอบบัญชี, ตารางข้อมูล, แผนก
  • การบันทึกรายละเอียดพนักงานขาย, รายละเอียดเจ้าหนี้, ลูกหนี้
  • การบันทึกรายละเอียด
  • การบันทึกรายละเอียดเงินฝากธนาคาร
  • การบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์, รายละเอียดรายได้, รายละเอียดค่าใช้จ่าย
  • การกำหนดเลขที่เอกสาร, กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์
 • 12.00 – 13.00 พักเที่ยง
 • 13.00 – 16.30 การบันทึกยอดยกมาของบัญชีต่าง ๆ
  • การบันทึกยอดยกมาของบัญชีลูกหนี้
  • การบันทึกยอดยกมาของบัญชีเจ้าหนี้
  • การบันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือ
  • การบันทึกเช็ครับล่วงหน้า, เช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
  • การบันทึกเงินมัดจำ จ่ายล่วงหน้ายกมา
  • การบันทึกเงินมัดจา รับล่วงหน้ายกมา

วันที่ 2

 • 09.00 – 12.00 ขั้นตอนการบันทึกรายการประจำวัน
 • เมนูซื้อ และขาย
  • การบันทึกใบสั่งซื้อ
  • การบันทึกใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย
  • การบันทึกการจ่ายเงินมัดจำ
  • การบันทึกการรับเงินมัดจำ
  • การบันทึกการซื้อสด
  • การบันทึกการขายเงินสด
  • การบันทึกการซื้อเงินเชื่อ
  • การบันทึกการขายเงินเชื่อ
  • การบันทึกค่าใช้จ่าย
  • การบันทึกรายได้อื่นๆ
 • เมนูบัญชี
  • วิธีการตรวจบัญชีในโปรแกรมบัญชี Express
  • การใช้เครื่องมือในการตรวจหารายการที่ผิด และการซ่อมแซมข้อมูล
 • 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.00 ขั้นตอนการบันทึกรายการประจำวัน (ต่อ) เมนูการเงิน
  • การบันทึกใบวางบิล
  • การบันทึกการจ่ายชำระหนี้
  • การบันทึกใบลดหนี้/รับคืนสินค้า
  • การบันทึกใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า
  • การบันทึกใบเพิ่มหนี้ลูกหนี้
  • การบันทึกใบเพิ่มหนี้เจ้าหนี้
  • การบันทึกการรับชำระหนี้
  • การบันทึกการจ่ายชำระหนี้เมนูสินค้า
  • การบันทึกรายการประจำวันสินค้า (การจ่ายสินค้าเป็นตัวอย่าง, การจ่ายสินค้าใช้ภายใน, การตัดสินค้าเสื่อมคุณภาพ ชำ รุดเสียหาย , การเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต ฯลฯ)
  • การตรวจนับสินค้า
 • 14.00 – 14.15 อาหารว่าง
 • 14.15 – 15.15 ขั้นตอนการบันทึกรายการประจำวัน (ต่อ) เมนูบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวัน การบันทึกเงินสดย่อย
 • 15.15 – 16.30 ขั้นตอนการทำงานอื่นๆ เมนูอื่นๆ การจัดเรียงข้อมูล การสำรองข้อมลู การคำนวณยอดต่าง ๆ การกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยการล๊อคงวด การประมวลผลสิ้นปี
สอนโดยอาจารย์ ประกาสิต อุษณีย์วรัญญู ดูประวิติได้ที่นี่ คลิ๊กเลย

Brand

Allied

Express

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คอร์สเรียนโปรแกรมบัญชี Express”
error: Content is protected !!