คุณกำลังประสบปัญหา

กับการ ใช้โปรแกรม อยู่รึเปล่า ?

เราสามารถช่วยคุณให้กลายเป็นมืออาชีพ
การใช้โปรแกรมธุรกิจ ได้ด้วย
คอร์สอบรมจากบริษัทเรา

เปิดบริษัทใหม่ไม่รู้ว่า การนำระบบโปรแกรม มาช่วยในการทำธุรกิจยังไง

รับพนักงานบัญชีมาใหม่ แต่ยังใช้งานโปรแกรมไม่เป็น

พนักงานทำบัญชีพลาด ไม่มีที่ปรึกษาด้านบัญชี

โปรแกรมบัญชีและ โปรแกรมธุรกิจคืออะไร ไม่เคยรู้จัก

มีโปรแกรมธุรกิจหรือ โปรแกรมบัญชีแล้วแต่ยั งไม่เข้าใจการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมโปรแกรมธุรกิจ สอนอะไร ?

คอร์สอบรมโปรแกรมธุรกิจ และ คอร์สอบรมโปรแกรมบัญชี
เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมอบรมสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึง
การกำหนดค่าต่างๆในโปรแกรม และวิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการทำบัญชีและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้งาน
โปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการอบรม
บริการอบรม

คอร์สอบรม คืออะไร ?

คอร์สอบรมโปรแกรมธุรกิจ สอนอะไร ?

คอร์สอบรมโปรแกรมธุรกิจ และ คอร์สแบรมโปรแกรมบัญชี เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการกำหนดค่าต่างๆในโปรแกรม และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องในการทำบัญชีและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้งานโปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คอร์สอบรมโปรแกรมบัญชีคืออะไร ?

คอร์สอบรมโปรแกรมเป็นคอร์สที่สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่การset up ระบบ การกำหนดค่าต่างๆ การทำขั้นตอนการบันทึกรายการประจำวัน การทำการบันทึกใบเสนอราคา บันทึกการซื้อขาย การจัดเรียงข้อมูล

ทำไมต้องอบรมโปรแกรมบัญชี ?

คอร์สอบรม โปรแกรมบัญชี เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น ที่จะทำให้ผู้อบรมสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมได้เหมือนนักบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ

คอร์สอบรมโปรแกรมบัญชีคืออะไร ?

คอร์สอบรมโปรแกรมเป็นคอร์สที่สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่การset up ระบบ การกำหนดค่าต่างๆ การทำขั้นตอนการบันทึกรายการประจำวัน การทำการบันทึกใบเสนอราคา บันทึกการซื้อขาย การจัดเรียงข้อมูล

ทำไมต้องอบรมโปรแกรมบัญชี ?

      เพราะการบริหารไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถทำคนเดียวได้เพราะฉะนั้นจึงต้องหาผู้ช่วยมาช่วยดูแลจัดการร้านอาหารของคุณ โปรแกรมร้านอาหารจึงเป็นผู้ช่วยที่ดีในการจัดการร้านอาหาร เพราะสามารถดูแลความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้แล้วยังสามารถบริหารงานระบบหลังบ้านได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสต๊อก การบัญชี การปิดบัญชีรายวัน การตรวจเช็คยอดขาย รวมไปถึงการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อวางกลยุท โปรแกรมร้านอาหารเป็นตัวช่วยที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน

โปรแกรมหน้าร้านที่เราแนะนำ